Main Content

Hur får jag ström till CFX3 med solenergi?

Vi rekommenderar användning av en 100W eller större solpanel och minimum 40Ah batteri, såsom Dometic PLB40. Du behöver ett batteri med panel för att lagra energi som kommer från solpanelen och sedan justerar till rätt spänning för CFX3.

För att avgöra hur länge batteriet ska driva en CFX3, ska du granska den genomsnittliga energiförbrukningen för CFX3 per timme (Ah/h). Det här är mängden energi som kylaren använder under 1 timme för aktuell invändig och omgivande temperatur. Dela batteriets användbara kapacitet (Ah) med genomsnittlig energiförbrukning för CFX3 (Ah/h) för att få antalet timmars körtid.

För att fastställa solpanelens strömförsörjning tillbaka till batteriet, granskar du tillverkarens specifikationer för solpanelen för att beräkna hur mycket inmatning du får till batteriet under en aktuell tidsperiod. Det är vanligen max 4-8A i timmen, beroende på panel. Planera för omkring 6 timmars solljus om dagen för att göra din beräkning.