Main Content

Vilken storlek har säkringen som sitter i 12v kontakten?

Säkringsstorlek kan variera mellan modellerna. Rätt säkringsstorlek indikeras på kontaktetiketten på 12 V.