Main Content

Vad står !Varningen xx” för på kylboxens display?

Anslut till din CFX3 med appen för mer information om varningsmeddelanden . Du kan även navigera till produktsidan och hitta en tabell med varningskoder i bruksanvisningen.