Main Content

Jag har tappat bort/tagit sönder strömkabeln. Hur kan jag få en ny?

Strömkabel till din Dometic CFX3 kan du köpa via din närmaste Dometic-servicepartner. För att beställa rätt strömkabel behöver du leta efter PNC- eller SKU-nummer på produktens dataetikett. Läs mer här.