Kan CFX3 hålla maten kall om den inte är ansluten till en strömkälla eller batteriet dör?

Ja. I våra labbtester har vi upptäckt att föremålen i kylboxen (12oz läskburkar) värmt upp ungefär 1 grad F i timmen. I detta syfte var den invändiga temperaturen i kylboxen 3 grader Celsius och omgivningstemperaturen 21 grader Celsius. Det finns 24 burkar i en CFX3 55.