Main Content

Vad är lösenordet för att ansluta första gången, eller efter återställning till fabriksinställningarna?

Fabrikens standardlösenord är 8 nollor - "00000000". 00000000