Main Content

Hur ändrar jag lockets riktning på CFX3 55im / CFX3 75dz / CFX3 95dz / CFX3 100?

Öppna locket i en kontinuerlig rörelse genom gångjärnets slutpunkt. Locket kommer att lossna. Ta bort täcklocket där gångjärnet ska sitta på andra sidan, använd en 4 mm skiftnyckel för att avlägsna gångjärnssprintarna och byt till den andra sidan, montera sedan om täcklocket till den ursprungliga gångjärnssidan. Om du har en CFX3-skyddsskiva installerad behöver du inte ta bort den.