Main Content

Vilken storlek har säkringen som sitter I 12v kontakten?

Säkringseffekter kan variera mellan modellerna. Rätt säkringsstorlek indikeras på kontaktetiketten på 12 V.