Main Content

Hur snabbt bildas is på frysplattan för CFX3 55im?

I de flesta förhållanden (omgivande temperatur på upp till 32 C, med invändig inställning på 2.8 - 5 C), får du färdiga iskuber på omkring 2,5 timmar efter att du slagit på ismaskinen.
Reglaget är programmerat för att köra snabbfrysningsplattan i ”frys”-läge tillräckligt länge för att bilda is. Under den här tiden flödar kylmedlet till den och kompressorn kör 100 % så att den fryser så snabbt som möjligt. Efter att “frys”-läget växlar till läget “bevara”, innebär det att mindre kylmedel flödar till ismaskinen och att kompressorn påbörjar cykelhantering för att spara energi.

Tips 1 Om du vill att en annan batch med is ska frysas så snart som möjligt efter att du producerat första batchen slår du av ismaskinen och slår på den igen. Detta försätter styrenheten i “startläge” från start av “frys”-läge.

Tips 2: Stäng av ismaskinen när den inte används för att spara energi.