Main Content

Jag kan inte se CFX-kylboxen på min enhets WiFi-lista. Varför inte?

CFX-fabriksinställningarna är inställda på WiFi-signal "av". För "påslagning", trycker du på "SET" 5 gånger på CFX-kylaren (modeller med ett fack), eller 6 gånger (modeller med två fack), följt av "+" en gång.