Main Content

Vad är namnet på WiFi-nätverket för min CFX-kylbox?

Fabrikens standardnamn är "CFX95DZ2_xxxxxxxx".