Main Content

Vad är lösenordet för att ansluta första gången, eller för att återställa till fabriksinställningarna?

Svar: Fabrikens standardlösenord är 8 nollor - "00000000".