Main Content

Vilken är den mest energisnåla kylboxen?

I mobila applikationer är elektriska enheter oftast försedda från “begränsade energikällor”. Detta innebär att energiförbrukningen är en viktig faktor att ta i beaktande. Tabellen nedanför visar hur du kan räkna ut förbrukningen för specifika kylboxar. Det blir tydligt att längre användningsperioder (t.ex. mer än 2 dagar) kräver energieffektiv kompressorteknik. Den som äger en absorptionsbox har dock ett alternativ: gasoldrift.

Absorptionsteknik CombiCool ACX 40

Formel Ineffekt : spänning
Exempel: 85 watt: 12 volt
Ampere 7 Ah / h, 168 Ah / dag

Termoelektrisk teknik CoolFun SC 30

Formel Ineffekt : spänning
Exempel: 85 watt: 12 volt
Strömstyrka: 47 watt: 12 volt = 3,92 Ah/h, 94 Ah/dag

Kompressorteknik (CoolFreeze CFX 40W)

Formel Strömförbrukning x genomsnittlig driftstid* (48 W: 12 V = ca 3,75 A)
Exempel: 3,75 A x 22 %
Ampere ‹ 1 Ah / h, ‹ 24 Ah / dag

Etikettering för energiförbrukning

Kylboxarna som främst körs på elnätet omfattas av Ekodesigndirektivet för bestämning av energieffektivitetsklassen. Absorptionskylboxar omfattas inte av detta eftersom de även kan drivas med gasol. Beroende på kyltekniken kan de mobila kylapparaterna använda två olika mättekniker. Termoelektriska kylboxar kyls ned till en innertemperatur på 17 °C vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Strömförbrukningen som krävs för detta representeras av energieffektiviteten. Dometics termoelektriska kylboxar uppnår alla en energieffektivitet på A++. Kompressordrivna kylboxar är klassificerade med en omgivningstemperatur på 25 °C och en innertemperatur på 5 °C. Modellerna i Dometics CFX-serie med en energieffektivitet på A++ uppnår topprankningar som aldrig tidigare matchats inom området för mobila kompressorkylboxar.

Detta är relevant för