Main Content

Hur mycket oljud gör en kylbox?

Bullernivåerna i en kylbox är inget problem när man färdas i en bil, båt eller lastbil. Ljudet blir dock ett störningsmoment när kylboxen står i rummet där du vistas eller sover i. Om du – som de flesta campingentusiaster – vill placera din kylbox under en markis, rekommenderas det att du väljer en enhet med absorptionskylning. Denna typ av kylbox har lägst ljudnivå. Om du inte störs av den tillfälliga uppstartsprocessen av kompressorn, går det lika bra att använda en kompressorkylbox.

Absorptionsteknik Helt tyst
Termoelektrisk teknik Kontinuerligt fläktljud
Kompressorteknik Tillfälligt, tystgående kompressorljud

Detta är relevant för