Main Content

Kyltekniken förklarad

Fyra olika kylsystem garanterar att allt hålls färskt på resan. Varför så många som fyra? Orsaken till att det finns fyra kyltekniker är att alla har sina egna fördelar som rekommenderas för olika förhållanden. Nedanför kan du se en kort förklaring av de olika teknikernas funktionsprinciper.

1. Passiv kylning

Passiva kylboxar har en viktig fördel – de kräver ingen strömförsörjning. Istället har de en högeffektiv PUR-isolering kombinerat med en tättslutande labyrinttätning. Vid användning av kylklampar eller iskuber håller de livsmedel färska i flera dagar, beroende på användningsförhållanden och väderlek.

passiv kylbox.jpg


Passiva kylboxar

 • Kräver ingen extern strömtillförsel
 • Håller livsmedel färska i flera dagar, beroende på omgivningstemperaturen
 • Högeffektiv PUR-isolering, kombinerat med en tättslutande labyrinttätning
 • Lätt att rengöra
 • Optimalt volym- och viktförhållande

2. Absorptionskylning

En koncentrerad ammoniaklösning värms upp i en panna och drivs ut i form av ånga. Den trycksatta ammoniakgasen kondenseras sedan i en kondensor. Gasen tillsätts sedan med väte, avdunstar och i processen utvinns värme från lagringsbehållaren. Ammoniakgasen går sedan in i absorbatorn där den återabsorberas i en svag ammoniaklösning. Till slut flödar den mättade lösningen tillbaka till pannan där cykeln börjar om igen.

Absorptionskylning.jpg


Absorptionskylboxar

 • Gasoldrift, oberoende av elnätet
 • 12 V DC och 230 V AC
 • Tystgående
 • Kylprestanda beroende på omgivningstemperaturen

3. Termoelektriska kylboxar

Den termoelektriska principen upptäcktes av J.C.A. Peltier år 1834. Därför kallas de värmealstrande komponenterna i termoelektriska system för Peltier-element. Termoelektriska system är baserade på principen att värme eller kyla (beroende på polariteten) alstras när likström strömmar från en typ av metall till en annan.

Värme- och kyleffekten förstärks ytterligare genom värmeväxlare och fläktar. Den här metoden är perfekt för små och medelstora kylvolymer.

termoelektrisk kylbox.jpg


Termoelektriska kylboxar

 • 12/24/230 V
 • Klarar av lutningar
 • Lättviktig och billig
 • Kylprestanda beroende på omgivningstemperaturen

4. Kompressorkylboxar -

I kompressorkylboxar används ett köldmedium som omvandlas från vätska till gas i en förångare. Vid förångningen avges värme från aggregatets inre och temperaturen sjunker. Köldmedlet dras in i kompressorn och komprimeras, därefter leds det vidare till kondensorn. Där avges den absorberade värmen till omgivningen. Köldmediet övergår till flytande form igen och flödar tillbaka till förångaren där processen upprepas.

kompressordrivet kylaggregat.png


Kompressorkylboxar

 • Utmärkt kyleffekt även vid mycket hög eller låg omgivningstemperatur
 • Kylning och djupfrysning
 • 12/24/100 – 240 V
 • Låg energiförbrukning
 • Lämplig för soldrift
 • Integrerat batteriskydd

Detta är relevant för