Main Content

Jag kan inte se min CFX på min enhets WiFi-lista Varför inte?

CFX-fabriksinställningarna är inställda på WiFi-signal "av". För "påslagning", trycker du på "SET" 5 gånger på CFX-kylaren (modeller med ett fack), eller 6 gånger (modeller med två fack), följt av "+" en gång.

Detta är relevant för