Main Content

Hur underhåller jag mitt förtälts Airframe?

Kampa AirPoles kräver inget underhåll men ska skyddas mot skador vid förvaring. Skador på grund av felaktig användning, vindskador eller försummelse täcks inte av garantin. Låt eventuella skador repareras på ett auktoriserat Kampa Dometic-verkstad vid första tillfälle.

Med tiden kan AirPoles vridas något. Detta beror främst på att förtältet inte är uppblåst tillräckligt, men det kan också uppstå under uppställning eller nedtagning. Detta kan lösas med lite justering av innerslangarna.

Isoleringsventilerna på AirFrames kan behöva justeras över tid.