Main Content

Hur sätter jag ihop komponenterna för barnsäkerhet?

Dometic säkerställer att alla gardiner & textilier följer EN13120 Barnsäkerhetskrav och därmed innehåller ett sortiment av avtagbara och höjdbaserade delar utformade för att minska risken för att barn ska skada sig på produkterna.

Hämta säkerhetslösningar och instruktioner kring hur du återansluter utbrytande enhetsdokument.