Main Content

Vad är kylprestandan i varmare omgivningstemperaturer?

I varmare klimat under sommarperioden skulle vi förvänta oss att temperaturen skulle ligga runt 32 °C-gränsen. När omgivningstemperaturen kryper över detta intervall kommer den interna

kylskåpstemperaturen tveklöst att lida. Tekniken bakom absorptionskylskåpen är sådan att den behöver en värmekälla för att pumpa köldmediet runt kylaggregatet. Detta gör att vi kan använda flera energikällor 12V/240V/GASOL för att driva kylskåpet. Nackdelen med detta är att kylskåpet inte bara genererar värme från energikällan, utan också försöker avleda värme som produceras från kylcykeln för att minska den interna kyltemperaturen.

För att hålla ditt kylskåp i drift så effektivt som möjligt i varma klimat;

  1. Försök att parkera fordonet på en plats där det får så mycket skugga som möjligt under dagen.
    Detta kommer att hålla solen borta från kylens ventiler och kan hjälpa till att sänka omgivningstemperaturen i detta område.

  2. Ta bort kylskåpets fläktgaller.
    Genom att lossa ventilationsgallren ökar du ventilationen till kylen vilket hjälper till med värmeavledningen.

  3. Om du regelbundet reser till varma klimat kan en fläktsats installeras på baksidan av kylskåpet.
    Detta är en fläkt som hjälper till att öka luftflödet till kylskåpet och förbättrar värmeavledningen. En del uppgifter om denna sats finns i tillbehörsavsnittet.

Detta är relevant för