Main Content

Hur är det med kylprestanda i låga omgivningstemperaturer?

Även RM-kylskåpets klimatklass påverkas av låga omgivningstemperaturer. När omgivningstemperaturen faller under 10 °C kommer kylskåpet att kämpa för att producera tillräckligt med värme
fungera effektivt. För att se till att kylskåpet fortsätter att fungera effektivt kan vinteröverdrag användas till att begränsa
luftflödet. Kontrollera din driftmanual för uppgifter om hur många vinteröverdrag som behövs
till ditt kylskåp. Ibland kan det vara nödvändigt att använda det nedre vinterskyddet när temperaturen är varmare men en kall vind blåser i den nedre kylventilen.
Likaså kan det vara nödvändigt att ta bort vinterskyddet en kall dag när solen värmer sidan av fordonet. För att identifiera dina vinteröverdrag, se vår vinterventilguide

En del uppgifter om denna sats finns i tillbehörsavsnittet.

För att hitta rätt vinteröverdrag ska du mäta den inre ramen av ditt kylskåpsgaller på sidan
av ditt fordon. Använd måtten som är markerade i blått i denna guiden för att välja ditt vinteröverdrag

Använd måtten som är markerade i blått i denna guiden för att välja ditt vinteröverdrag
  • LS 100 - 371 mm x 130,5 mm
  • LS 200 - 442,5 mm x 130,5 mm
  • LS 230 - 353,6 mm x 303,6 mm
  • LS 300 - 482 mm x 223 mm
  • LS 330 - 401,5 mm x 223 mm
  • LS 500 - Använd LS200 2 skydd per grill

Detta är relevant för