Main Content

Hur drivs en RMxxxx med en solpanel?

RM(X)8XXX har möjlighet att acceptera en S+-signal till styrkretskortet så att den kan välja likström från solenergi när den är tillgänglig. För att använda denna funktion är det nödvändigt att använda en "Büttner by Dometic" solcellsregulator med en signalutgångskabel som kan anslutas till S+. Solenergin laddar sedan ett batteri eller en batteribank. När regulatorn skickar signalen för att säga att spänning är tillgänglig kommer kylskåpet att välja detta först i AES-läge. En del uppgifter om solcellsregulatorer finns här.

I automatiskt läge väljer kylskåpet det mest fördelaktiga driftläget som finns tillgängligt

Prioritet Driftläge
1 Solar (Likström)
2 Växelström
3 Likström
4 Gasol


De flesta AES-installationer är kopplade med 12V-matningen som kommer från fordonsbatteriet. Generatorn levererar en D+-signal som gör att kylskåpet drar likström. När du kopplar in kylskåpet för att använda en S+-signal behöver du en omkopplare för att ändra 12V-värmeelementförsörjningen från fordonsbatterier till fritidsbatterier. RM(X)8XXX använder mellan 120W och 190W värmeelement på 12V som värmekälla, därför när den används på DC kommer produkten att dra mellan 10A och 15A kontinuerligt. De flesta fordon är inte inställda med tillräckligt med fritidsbatteri för att kunna driva kylskåpet under långa perioder via solel/likström. Denna funktion används ofta när produkten installeras i strandhus eller andra platser utanför elnätet. Tänk på att när fordonets ledningar ändras kan detta göra din garanti ogiltig. Vi rekommenderar att du kontrollerar med din ansvariga återförsäljare innan du fortsätter.

Detta är relevant för