Main Content

Fungerar kylskåpet inte i växelströmsläge?

Möjlig orsak Föreslagen åtgärd
Växelströmmens säkring kan vara felaktig Byt ut säkringen
Fordonet är inte anslutet till växelström Anslut fordonet till
Växelströmförsörjning
Växelströmselementet fungerar inte Kontakta auktoriserad kundtjänst

Detta är relevant för