Main Content

Fungerar kylskåpet inte i likströmsläge?

Möjlig orsak Föreslagen åtgärd
Likströmmens säkring kan vara felaktig Säkringen på reläet måste bytas ut. Kontakta auktoriserad kundtjänst
Fordonets säkring har gått Byt ut fordonets säkring. (Se handboken till ditt fordon)
Fordonets batteri är urladdat Testa batteriet och ladda det
Tändningen är inte påslagen Slå på tändningen
Likströmselementet fungerar inte Kontakta auktoriserad kundtjänst

Detta är relevant för