Main Content

I automatläge: Har kylskåpet drivits med gasol trots att det är anslutet till växelström?

Möjlig orsak Föreslagen åtgärd
Nätspänningen är för låg

Kylskåpet växlar automatiskt tillbaka till växelström så snart nätspänningen är tillräcklig igen

Detta är relevant för