Main Content

Kyler inte kylskåpet tillräckligt?

Möjlig orsak Föreslagen åtgärd
Ventilationen runt kylenheten är otillräcklig Kontrollera så att ventilationsgallret inte är täckt
Förångaren är isad Kontrollera om kylskåpets dörr stängs ordentligt. Se till att kylskåpstätningen passar ordentligt och inte är skadad. Frosta av kylskåpet
Temperaturen är inställd för högt Ställ in en lägre temperatur
Omgivningstemperaturen är för hög Ta bort ventilationsgallret en stund så att varm luft kan kan försvinna fortare

För mycket mat sattes in i kylskåpet på samma gång

Ta ur en del av maten

För mycket varm mat sattes in i kylskåpet på samma gång

Ta bort den varma maten och låt den svalna innan du sätter in den igen

Kylskåpet har inte varit i drift särskilt länge Kontrollera temperaturen igen efter fyra eller fem timmar

Detta är relevant för