Main Content

Felmeddelanden av typ VARNING

Varningstyp Störningsbeskrivning Lösning
W01 Fel på temperaturgivaren i kylfacket Kontakta auktoriserad kundtjänst
W05 Växelström är inte ansluten till växelspänning <190 V Anslut kylskåpet till likström eller välj en annan energikälla, t.ex. gasol eller växelström
W06 Likström ej ansluten Anslut kylskåpet till likström eller välj en annan energikälla, t.ex. gasol eller växelström
W11 Likström överspänning (>16 V)

Minska likströmmens försörjningsspänning

W10 + pip Dörren har varit öppen i över 2 minuter Stäng dörren

Detta är relevant för