Main Content

Störningsmeddelande av FEL-typ

Alla FEL-störningar måste återställas manuellt:

RM10.5T, RMS10.5T, RMS10.5XT: Tryck kontrollknappen i 2 sekunder.

RM10.5S, RMS10.5S, RMS10.5XS: Tryck i 2 sekunder.

✓ Ett pipljud hörs.

✓ Felet har återställts.

FEL-typ Störningsbeskrivning Lösning
E03 Ingen anslutning mellan strömmodulen och displayen Kontakta auktoriserad kundtjänst.
E07 Ingen kyleffekt i gasolläge

Kontrollera om apparaten är vinklad och justera den så att den är lodrät om det är nödvändigt. Återställ felet. Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen.

E08 Ingen kyleffekt i växelströmsläge

Kontrollera om apparaten är vinklad och justera den så att den är lodrät om det är nödvändigt. Återställ felet. Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen

E09 Ingen kyleffekt i likströmsläge

Kontrollera om apparaten är vinklad och justera den så att den är lodrät om det är nödvändigt. Återställ felet. Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen.

E12 Gasolventil testfel Gasoldrift ej möjlig

Återställ felet. Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen.

E13 Internt kommunikationsfel Gasoldrift ej möjlig Återställ felet.
Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen
E14 I fristående gasolläge: Batteriladdningen i batteripaketen är för låg Sätt i nya batterier och återställ felet
E50 Gasollock efter 3 tändningsförsök Tändning är ej möjlig.
Gascylindern är tom.
Byt ut gasolcylindern.
Återställ felet.
E51 Gasollock, internt fel i strömmodulen

Återställ felet.
Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen.

E52 Jordad kontakt, gasolventil Återställ felet

Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen.

E53 Jordad kontakt, tändningselektrod

Återställ felet. Kontakta kundtjänst om detta fel inträffar igen

Detta är relevant för