Main Content

Vad betyder klimatklassen SN (subnormal)?

RMXXXX-kylskåpet är av klimatklass SN (subnormal). Det betyder att mellan omgivningstemperaturer från 10 °C till 32 °C bör temperaturen inuti kylfacket vara 7 °C och i frysfacket -12 °C. Absorptionskylskåp har ett frysfack (-12 °C -> **) och inte ett djupfrysfack som hushållskylskåp (-18 °C ->***)

Detta är relevant för