Main Content

Vad betyder klimatklassen SN (subnormal)?

RMXXXX-kylskåpet har klimatklass SN (Extended Temperate) vilket innebär att kylskåpet måste fungera korrekt vid en omgivningstemperatur på +10°C och +32°C (uppmätt vid det nedre ventilationsgallret utanför fordonet).

Detta är relevant för