Main Content

Kan jag använda uppvärmningsfunktionen på min tak-luftkonditionering som huvudsaklig värmekälla?

Nej. Luftkonditioneringens uppvärmningskapacitet är inte tillräcklig för detta syfte.