Main Content

Hur många laddningscykler kan jag få med PLB40?

Batterikemin hos litiumjärnfosfat (LiFePo4) har klassats ge 2 000 laddningscykler jämfört med blybatterier som ger 500 cykler.

Detta är relevant för