Main Content

Kan PLB40 tömma fordonsbatteriet när den laddas från 12v-uttaget?

PLB40 kan laddas på DC-ingången mellan 8–25 V så PLB40 kan fortsätta att ladda tills det når 100 % kapacitet eller tills laddningskällan sjunker till under 8 V.

Detta är relevant för