Main Content

Vad ska jag göra för att säkerställa att filtret på min takenhet är rent för maximal effekt?

Med jämna mellanrum (varannan månad för heltidsanvändare, var 6:e månad för säsongscampare) tar du bort returluftfiltret som sitter bakom returluftgrillen och tvättar med tvål och varmt vatten, låter det torka och ominstallerar.

Kör ALDRIG enheten utan att ha luftfiltret på plats. Detta sätter igen förgasaren och kan försvaga prestandan i enheten över tid.

Detta är relevant för