Main Content

Mitt taktält har elvärme och värmealternativ (ej färme med eldriven pump som tillval), och verkar bevara temperaturen. Vad ska jag göra?

Värmeläget för driften ersätter INTE en värmeugn för RV i kallt väder. Avsikten är att eliminera kyla vid kalla dagar eller på morgonen. För bästa resultat, vid användning av alternativ för elektrisk värmeenhet:

  1. Vrid väljaromkopplaren till "OPT HEAT".
  2. Värmeremsan aktiveras och börjar värmas.
  3. När önskad temperaturnivå i RV uppnådd, flyttar du lägesväljaren till positionen "OFF" eller "FAN". Termostaten styr INTE fläktens/värmarens ON/OFF cykel.