Main Content

Vilken är den perfekta AC temperaturen?

Lufttemperaturen som man upplever den, kan skilja sig från den faktiska, uppmätta lufftemperaturen. Vår temperaturupplevelse sträcker sig från varmt eller hett över behagligt till kallt. Alla vill njuta av ett behagligt klimat och luftfuktigheten spelar då en avgörande roll. När luftfuktigheten är låg klarar vi av höga lufttemperaturer även om vi svettas. Torr hetta gör att svetten förångas snabbt från huden, vilket ger upphov till en kylande effekt.

Detta sker dock inte i ett varmt och fuktigt klimat. När luftfuktigheten är hög kommer transpirationen att minska och därmed också den avkylande effekten. Som resultat upplevs hettan starkare. Luften känns fuktig och klibbig, vilket kan leda till cirkulationsproblem och svårigheter att somna. Med allt detta i åtanke blir det uppenbart vad en bra luftkonditionering bör klara av. Kylning räcker inte; man måste även reducera luftfuktigheten för att få ett behagligt klimat. 78°F är vanligen ett bekvämt klimat.

Detta är relevant för