Main Content

Hur kör jag min luftkonditionering på campingplatsen ?

Klimatanläggningar har den högsta startströmmen av alla elektriska enheter som vanligtvis används i fritidsfordon. Denna strömnivå krävs dock bara för bråkdelen av en sekund: nivån som krävs för en pågående drift är dock mycket lägre. Eftersom elnätet på de flesta campingplatser är utrustat med en trög säkring, är utgör kortvariga spänningstoppar i vanliga fall inget problem.

Detta är relevant för