Main Content

HUR RENGÖR JAG MINA GARDINER?

All information regarding the cleaning, maintenance, and general care of Dometic’s blind & soft furnishings range can be found in the “Blinds & Soft Furnishings - Care & Advice” document. All information om rengöring, underhåll och allmän skötsel av Dometic blind & soft furnishings sortiment kan hittas “Blinds & Soft Furnishings - Care & Advice” document downloadable below.

Vård och råd - persienner och mjukinredning