Main Content

Hur återställer jag isoleringsventilerna?

Ibland kan kopplingen mellan anslutningsslangarna och isoleringsventilerna lossna. Varje förtält är helt uppblåst och testad innan den lämnar vår fabrik, men den upprepade fällningen, transporten, utfällningen och uppsättningsprocessen kan ibland dra i anslutningen och göra att den lossnar. Detta är inte ett fel på förtältet utan en underhållsprocedur som kan behöva utföras då och då.
Om du misstänker att förtältet kan läcka lite luft är det mer än troligt att en eller flera av anslutningarna behöver justeras. Följ denna enkla procedur:

  1. Blås upp förtältet helt.
  2. Gå in i förtältet och stäng alla avstängningsventiler.
  3. Vänta en stund och kontrollera trycket i alla AirPoles genom att klämma ihop pålarna. Om en AirPole har förlorat trycket kan tätningen mellan en av anslutningsslangarna och isoleringsventilerna ha lossnat.
  4. Identifiera den påverkade AirPole och de intilliggande isoleringsventilerna. Det kan finnas mer än en ventil. Håll isoleringsventilen stängd och skruva loss kragen helt på den tömda AirPole-sidan av ventilen. Detta kommer att avslöja ventilens push-fit element och den koniska mutterbrickan.
  5. Se till att anslutningsslangen är helt inskjuten ovanpå ventilen.
  6. Skjut upp den koniska mutterbrickan mot skruvgängan på ventilen och skruva sedan på kragen på ventilen. Mutterbrickan är konisk och sidan med mindre diameter måste vara vänd mot kragen. Skruva åt för hand och vrid sedan ytterligare ett halvt varv med den medföljande nyckeln. Att dra åt för hårt förbättrar inte och kan påverka tätningen negativt.
  7. Upprepa för alla andra isoleringsventiler på AirPole.
  8. Öppna alla isoleringsventiler inuti förtältet. AirPole kommer att fylla på med luft. Blås upp förtältet till rätt tryck.

01 Valve small.png