Main Content

Hur underhåller jag mitt förtälts yttertält?

Reparation av insektsskyddet bör göras av en auktoriserad Dometic reparationsverkstad eller din återförsäljare. Reparationer och ändringar utförda av ett obehörigt företag kan ogiltigförklara garantin.

Dometic rekommenderar att Super Hydrophobic Spray appliceras på yttertältets yta varje år. Detta säkerställer inte bara att förtältet förblir vattentätt, men det ger även ett extra skydd mot UV-skador, vilket förlänger förtältets livslängd.

Om någon tejpad söm har skadats eller lossnat rekommenderas att reparera med Seam Sealant tätningsmassa. Detta appliceras enkelt och resulterar i en färglös och flexibel lagning.