Main Content

Hur får jag mitt förtält reparerat?

Dometic husvagns-, husbils- och SUV-förtält omfattas av en omfattande garanti. Vi erbjuder en omfattande kundtjänst som kan nås via din återförsäljare. Garantianspråk och förfrågningar ska riktas till den levererande återförsäljaren.

Våra garantiperioder (om inte annat anges):
 • Uppblåsbar ram - 2 år delar
 • Stänger (stål och aluminium) - 1 år på delar
 • Förtältstyg - 1 år
 • Övriga komponenter - 1 år
 • Tillbehör - 1 år
 • Garantin täcker tillverkningsfel, material och delar. Alla anspråk måste göras via den levererande återförsäljaren.

Vad täcks inte av garantin?
 • Slitage
 • UV-nedbrytning
 • Missbruk
 • Oavsiktlig skada
 • Stormskada
 • Kondens
 • Permanent, säsongsbetonad, delvis permanent eller kommersiell användning Detta exkluderar All-Season-modellerna, dessa har konstruerats för användning på säsongscampingplatser.

Garantireparationer:


Eventuella reparationer ska endast utföras av ett av Kampa rekommenderat företag eller den levererande återförsäljaren. Obehöriga reparationer och/eller ändringar kan ogiltigförklara garantin.

Detta är relevant för