Main Content

Hur fungerar luftkonditioneringen?

Luftkonditioneringar fungerar enligt samma grundprinciper som aggregat till kylskåp. Deras kyleffekt är dock mycket högre. I båda systemen extraherar ett kylmedium värme från utrymmet som ska kylas ned och leder det till utsidan. En luftkonditionering ska dessutom reducera luftfuktigheten.

  Air Conditioner functionality  
A. De mest använda luftkonditioneringarna i fritidsfordon


Förångarsystem: Vattnet förångas i en takmonterad enhet och samlas i ett filter. En fläkt drar in omgivningsluft genom filtret vilket resulterar i en värmeväxling. Fördelar: låg strömförbrukning, låg vikt. Nackdelar: Energieffektiviteten beror på luftfuktigheten i omgivningen, vilket innebär att systemets prestanda varierar. Den sjunker när luftfuktigheten är > 85 % – och det är exakt då som luftkonditionering behövs. Dessutom så ökar förångarsystem alltid luftfuktigheten i fordon, oavsett förhållandena i omgivningen.

Kompressorsystem: Ett köldmedel, i gasform i ett slutet kretslopp, trycksätts och omvandlas till vätska. Vätskan flyter då genom ett rörsystem och omvandlas till gas igen i förångaren. Under processen så dras värme från omgivningen; förångarens utsida kyls ned. Köldmedlet flyter tillbaka till kompressor, där startar cykeln igen. På så sätt avleder luftkonditioneringen värme och kyler ned fordonets interiör. Dessutom cirkuleras och avfuktas rumsluften. Fördelar: konstant och kraftfull kyleffekt, i stort sett oberoende av den omgivande temperaturen och luftfuktigheten. Många kompressordrivna luftkonditioneringar integrerar ett värmesystem. Prestandan och effektiviteten av dessa värmesystem beror på vilken typ du har. Om du har ett enkelt värmeelement så räcker det för uppvärmning en kylig kväll.

Luftkonditioneringar med energieffektiv värmepumpsteknologi har en värmeeffekt på 3000 W eller mer – tillräckligt för att värma upp fordonet under för- eller eftersäsong.

B. Temperaturförhållanden i fritidsfordon och orsakerna till dem


Husbilar och husvagnar är inga hus och har inte tjocka väggar, så även om de är ganska välisolerade kommer de att värmas upp i solen. Temperaturen inne i fordonet kan snabbt stiga till 30 °C eller mer, inte bara i varma och sydliga klimat, utan även i nordligare klimatzoner. Förutom isoleringen beror temperaturförhållandena inuti fordonet på flera faktorer som t.ex. storleken och antalet fönster. En husvagn med små fönster kommer att värmas upp långsammare än en husbil med generöst tilltagna glasytor, och det beror såklart också på var du parkerar bilen - i den gassande solen eller i skuggan av ett träd. Tar du varje tillfälle du kan att vädra ur bilen? Eller är alla fönster stängda och värmen kan spridas i hela innerrummet?