Main Content

Vilka är fördelarna med en luftkonditionering för fritidsfordon?

Vi investerar i en luftkonditionering för ökad komfort hemma eller i fordonet. Som illustrationen visar är temperaturområdet vi upplever som behagligt egentligen inte så stort. Temperaturer upp till 26°C uppnås endast om fuktigheten är låg. När luften är fuktig bör temperaturen inte överskrida 20 °C. Vi trivs bäst när rumstemperaturen ligger mellan 18 °C och 22 °C och luftfuktigheten ligger mellan 40 och 70 %.

För att skapa dessa förhållanden i en husbil måste luften samtidigt kylas ned och avfuktas. För detta behövs en kompressordriven luftkonditionering. Luftkonditioneringar som direkt eller indirekt baserar på förångningskylning är mindre effektiva.