Main Content

Vilken är den perfekta luften för luftkonditionering?

Lufttemperaturen som man upplever den, kan skilja sig från den faktiska, uppmätta lufftemperaturen. Vår temperaturupplevelse sträcker sig från varmt eller hett över behagligt till kallt. Alla vill njuta av ett behagligt klimat och luftfuktigheten spelar då en avgörande roll. När luftfuktigheten är låg klarar vi av höga lufttemperaturer även om vi svettas. Torr hetta gör att svetten förångas snabbt från huden, vilket ger upphov till en kylande effekt.

Detta sker dock inte i ett varmt och fuktigt klimat. När luftfuktigheten är hög kommer transpirationen att minska och därmed också den avkylande effekten. Som resultat upplevs hettan starkare. Luften känns fuktig och klibbig, vilket kan leda till cirkulationsproblem och svårigheter att somna. Med allt detta i åtanke blir det uppenbart vad en bra luftkonditionering bör klara av. Kylning räcker inte; man måste även reducera luftfuktigheten för att få ett behagligt klimat.

Behagligt klimat vid 26°C –


Lufttemperatur och luftfuktighet som upplevs som behaglig

ideal air conditioning temperature.png

Vårt tips: kompressorsystem! Kompressordrivna luftkonditioneringssystem är de mest effektiva. Till skillnad från kondensatordrivna system reducerar de också luftfuktigheten.