Main Content

PRODUKTÅTERKALLELSE

Spis med läckande gastuber och gasregulatorer – risk för allvarlig skada!

Kontrollera din spis här: Sökverktyg för artikelnummer

Om du har en gasspis som är påverkad av vår återkallning (eller är osäkert på om den omfattas) och du vill att vi kontaktar er direkt, var vänlig fyll i detta formulär

Orsaken till beslutet av denna återkallelse är att vi har fått informatin om ett potentiellt läckage av de monteringar som gjorts i spisar (spisregulatorer och/eller gastuber).

Till följd av ett gasläckage kan en obekräftad mängd gas läcka ut under produktens servicelivslängd, vilket kan leda till antändning där det finns en lämplig tändningskälla. Det resulterar i att det kan bildas en flamma runt regulatorerna. Detta kan i värsta fall leda till att luft och gas-blandningen exploderar. Detta kan skada användare av våra produkter, men även på andra inblandade parter.

Följande produkter påverkas av produktåterkallelsen:

Påverkade SKUs

Så här kontrollerar du om din spis omfattas av återkallelsen
 1. Är den installerade spisen en originalspis som du köpt med ditt fritidsfordon?
  Om ja, kontrollera första registrerings- eller produktdatum för ditt fordon.
  Om det angivna datumet är före oktober 2020 omfattas inte spisen och ingenting behöver göras.
  Om det angivna datumet är från oktober 2020 och senare måste du kontrollera spisens typetikett.
  Om det inte är den installerade originalspisen kan du även behöva kontrollera spisens typetikett.


 2. Har du köpt spisen från en distributör eller återförsäljare innan oktober 2020?
  Om ja, påverkas inte spisen och ingenting behöver göras.
  Om du har köpt spisen från en distributör eller återförsäljare i oktober 2020 eller senare måste du:
  kontrollera spisens typetikett.
  Om du inte har något exakt inköpsdatum måste du även kontrollera spisens typetikett.

 3. Typetiketten tillhandahålls normalt med spisens bruksanvisning.
  Om ej tillgänglig kan typetiketten hittas på spisens undersida.
  Om du ej har tillgång till spisens undersida kan din återförsäljare/Dometic servicepartner
  hjälpa dig med denna kontroll.

  På typetiketten kan du se
  1. Artikelnummer (96 000…)
  2. Serienummer (17 siffror)
  3. Tillverkare (Emsdetten)
  4. Beteckningskod (51DL4986)

  Endast om kombinationen av alla fyra (artikelnummer, serienummer, tillverkare och beteckningskod) överensstämmer kan din spis omfattas!


Exempel på typetikett med artikelnummer som är fäst under en spis:

Etikett

 

Bilder av spisar som omfattas visas nedan med exempel:

Påverkade Spisar

 

Recall OK-etikett

Om din spis uppfyller de fyra kombinationskriterierna men redan är försedd med en ”Recall OK”-etikett och årtalet 2021 eller 2022 nära typetiketten omfattas inte din spis av återkallelsen, så ingenting behöver göras. Den kan monteras tillbaka i köket.

recall 2021 and 2022

 

 

Sökverktyg för artikelnummer

Om du eller din återförsäljare/installatör har kunnat se typetiketten och den inte har någon typetikett omfattas din spis av produktåterkallelsen. Ange artikelnumret: först tre siffror och sedan de sista fem siffrorna i serienumret (SN) i fälten för konfiguratorn nedan och den kommer automatiskt att visa dig om spisen omfattas eller inte eller vad din återförsäljare eller Dometic servicepartner bör kontrollera.

Orsaken till beslutet är att vi har fått information om ett potentiellt läckage av de monteringar som gjorts i spisar (spisregulatorer och/eller gastuber).

Till följd av ett gasläckage kan en obekräftad mängd gas läcka ut under produktens servicelivslängd, vilket kan leda till antändning där det finns en lämplig tändningskälla. Det resulterar i att det kan bildas en flamma runt regulatorerna. Detta kan i värsta fall leda till att luft- och gasblandningen exploderar. Detta kan skada användare av våra produkter, men även andra inblandade parter.

Om du har köpt en av de ovan nämnda produkterna, sluta att använda den omedelbart, stäng igen avstängningsventilen och låt den vara stängd!

Instruktioner om hur du stänger avstängningsventilen finns nedan:

hur du stänger avstängningsventilen

När detta är gjort, kontakta närmaste återförsäljare eller Dometic servicepartner för att snabbt och enkelt påbörja nästa steg i enlighet med våra specifikationer (testning och, om nödvändigt, ersättning av produkten). Du hittar våra servicepartner på vår webbplats, under menyn ”Support och service”.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och vill tacka dig för din förståelse.

Ditt Dometic-team