Main Content

Terugroepactie

Lekkende gasslangen en gasregelaars – Risico op ernstig letsel!

Controleer je kooktoestel hier: SKU-zoeker

Als u een gasfornuis heeft waarop de terugroepactie van toepassing is (of u twijfelt hierover) en u wilt dat wij rechtstreeks contact met u opnemen, vul dan dit formulier in

De reden voor deze terugroepactie is dat wij informatie hebben ontvangen over een mogelijke lekkage van de in kooktoestellen geïnstalleerde assemblages (gasregelaars en/of toevoerleidingen).

Door de lekkage kan tijdens de levensduur van de producten een onbepaalde hoeveelheid gas lekken die kan ontbranden daar waar een geschikte ontstekingsbron aanwezig is. Hierdoor kan er vlamvorming ontstaan rond de regelaars. Verder kan in het ergste geval niet worden uitgesloten dat het gas-luchtmengsel ontploft. Hierdoor kunnen gebruikers en derden ernstig verwond raken.

De volgende producten vallen onder de terugroepactie:

Affected SKUS

Hoe je snel kunt controleren of deze terugroepactie ook op jouw kooktoestel van toepassing is

 1. Is het geïnstalleerde kooktoestel het originele kooktoestel toen je de camper/caravan nieuw kocht?
  Zo ja, controleer dan de eerste registratie- of productiedatum van jouw camper/caravan.
  Als deze datum voor oktober 2020 valt, hoeft er niets te worden gedaan.
  Als de datum oktober 2020 of later is, moet je het typeplaatje van het kooktoestel controleren.
  Als het niet het origineel geïnstalleerde kooktoestel is, moet je ook het typeplaatje van het kooktoestel controleren.

 2. Heb je het kooktoestel voor oktober 2020 bij een dealer gekocht?
  Zo ja, dan hoeft er niets gedaan te worden.
  Heb je het kooktoestel in oktober 2020 of daarna gekocht bij een dealer, controleer dan
  het typeplaatje van het kooktoestel.
  Als je niet over de exacte aankoopdatum beschikt, moet je eveneens het typeplaatje van het kooktoestel controleren.

 3. Het typeplaatje wordt samen met de handleiding van het kooktoestel geleverd.
  Indien niet beschikbaar, vind je het typeplaatje aan de onderzijde van het kooktoestel.
  Als je geen directe toegang hebt tot de onderzijde van het kooktoestel, kan jouw dealer/installateur je helpen met deze controle.

 4. Op het typeplaatje vindt u de SKU. Als het begint met 96000… en wordt weergegeven in de bovenstaande lijst, valt jouw kooktoestel onder de terugroepactie.


Voorbeeld van een typeplaatje aan de onderzijde van een kooktoestel met SKU:

Etiketta

Je kunt ook de gebruiksaanwijzing van jouw voertuig raadplegen voor de exacte productomschrijving van het kooktoestel dat in jouw voertuig is geïnstalleerd.

Hieronder zie je enkele foto's van de betreffende kooktoestellen als voorbeeld:

Getroffen fornuizen

 

Recall OK label

Als je fornuis voldoet aan de 4 combinatiecriteria maar al voorzien is van het label ‘Recall OK’ 2021 of 2022 naast het gegevenslabel, dan heeft dit geen invloed op je fornuis en hoeft er niets gedaan te worden. Deze kan dan weer in het keukenblad worden gemonteerd.

recall 2021 and 2022

 

 

SKU-zoeker

Als jij of je dealer/installateur het gegevenslabel hebt en er geen Recall OK-label op staat, heeft dit gevolgen voor je kookplaat. Voer de SKU, de eerste 3 cijfers en de laatste 5 cijfers van het serienummer (SN) in de velden van de configurator hieronder in en het vertelt je automatisch of het kooktoestel is getroffen of niet en wat je dealer of Dometic-servicepartner moet controleren.

De reden voor deze vrijwillige terugroepactie is dat wij informatie hebben ontvangen over een mogelijke lekkage van de in kooktoestellen geïnstalleerde assemblages (gasregelaars en/of toevoerleidingen).

Door de lekkage kan tijdens de levensduur van de producten een onbepaalde hoeveelheid gas lekken die kan ontbranden daar waar een geschikte ontstekingsbron aanwezig is. Hierdoor kan er vlamvorming ontstaan rond de regelaars. Verder kan in het ergste geval niet worden uitgesloten dat het gas-luchtmengsel ontploft. Hierdoor kunnen gebruikers en derden ernstig verwond raken.

Als je een van de bovengenoemde producten hebt aangeschaft, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product, sluit de afsluiter en houd deze gesloten!

Instructies voor het correct sluiten van de afsluitklep vind je hieronder:

Instructies voor het correct sluiten van de afsluitklep vind je hieronder

Neem contact op met je dealer of de dichtstbijzijnde Dometic-servicepartner om snel en eenvoudig alle verdere stappen volgens onze specificaties te starten (testen en, indien dit nodig wordt geacht, vervangen). Je kunt onze servicepartners vinden op onze homepage onder het menu-item “Vind een dealer”.

Onze excuses voor het ongemak en onze uitdrukkelijke dank voor jouw begrip.

Jouw Dometic-team