Main Content

MIJN CFX3 ZEGT “!ALERT – VOLTAGE LOW”, OOK AL IS HIJ AANGESLOTEN. WAT MOET IK DOEN?

Jouw CFX3 heeft een 3-traps accubeveiligingssysteem dat de inkomende DC-spanning actief bewaakt en de koelbox uitschakelt als deze een lage spanning detecteert. Deze functie is in de eerste plaats ontworpen om te voorkomen dat de koelbox de startaccu van jouw voertuig leegt en je onderweg stil komt te staan. Het voorkomt ook schade aan de accu's van accessoires. Het accubeveiligingssysteem heeft drie niveaus: we adviseren High of Medium voor toepassingen waarbij de CFX draait op de startaccu en Low als de CFX draait op een accessoire of dubbele accu.Als de accubeveiliging is ingesteld op een aanbevolen instelling en de CFX nog steeds niet aan gaat, probeer dan het systeem op één niveau lager in te stellen – bijv. van High naar Med. Gebruik geen splitters, pigtails of verlengstukken. Elk van deze kan leiden tot meer verlies van de leiding (de gelijkstroomspanning neemt af langs de lengte van een kabel) wat een lagere spanning bij de contactdoos veroorzaakt.

OPMERKING:

  1. Als er elektriciteit (stroom) uit een accu komt, neemt de spanning van de accu af. Dit staat bekend als de wet van Peukert en wordt gewoonlijk de spanning genoemd als de accu “onder belasting” is. Dit is belangrijk om te begrijpen bij het oplossen van spanningsproblemen omdat de CFX3 geen gebruik maakt van de “onbelaste” accuspanning voor het 3-traps accubeveiligingssysteem, maar van de spanning als de compressor draait en de accu onder belasting is. Dit betekent dat de accu van je voertuig een volle 12,8 V kan aangeven bij de aansluitingen, maar als de CFX3-compressor aangaat, zullen je spanningswaarden dalen en terugkeren naar de originele spanning als de compressor uitschakelt.
  2. De spanningsval van de accu naar de CFX3 is ook een belangrijke overweging. De spanning wordt gemeten bij de interne elektronica en vervolgens berekend om gelijk te zijn aan de spanning bij de DC-stekker aan het einde van de DC-draad. Deze waarde wordt weergegeven op het CFX3-display en in de CFX3-app.