Main Content

Storingsmeldingen van het type WAARSCHUWING

Waarschuwingstype Beschrijving van de storing Oplossing
W01 Defecte temperatuursensor in het koelkastcompartiment Neem contact op met een erkend klantenservicepunt
W05 AC-voeding is niet aangesloten of AC-spanning <190 V Sluit de koelkast aan op gelijkstroom of selecteer een ander energietype, bijv. gas of wisselstroom
W06 DC-voeding is niet aangesloten Sluit de koelkast aan op gelijkstroom of selecteer een ander energietype, bijv. gas of wisselstroom
W11 DC-overspanning (>16 V)

Verlaag de DC-voedingsspanning

W10 + piepsignaal De deur is langer dan 2 minuten geopend Sluit de deur

Dit is relevant voor