Main Content

Zasady zachowania poufności informacji

Zaktualizowano: 08.05.2023

1 Ogólne

Dometic Group AB cieszy się z zainteresowania użytkownika i wizyty na tej stronie internetowej. Dometic Group AB i każda z jej spółek zależnych (zwanych dalej „Dometic”, „my” lub „nas”) to międzynarodowa grupa firm z 25 zakładami produkcyjnymi i montażowymi w 11 krajach, a nasze produkty sprzedajemy w około 100 krajach.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, jakie obowiązują w kraju użytkownika. W niniejszych zasadach o zachowaniu poufności informacji wyjaśniamy, w jaki sposób Dometic wykorzystuje dane osobowe, które gromadzimy od użytkownika, gdy odwiedza on nasze witryny internetowe. Korzystanie z naszych witryn jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli dane osobowe są gromadzone bezpośrednio na naszych stronach internetowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych identyfikatorów online), zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Dane te nie będą przekazywane innym firmom bez wyraźnej zgody użytkownika. Niniejsze zasady zachowania poufności wyjaśniają również środki, jakie podjęliśmy w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Ponadto niniejsze zasady zachowania poufności informacji informują o prawach użytkownika zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

2 Informacje kontaktowe
 

Dometic Group AB jest administratorem danych osobowych użytkownika w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy skorzystać z następującego adresu e-mail: privacy@dometic.com.

Dometic Group AB
Numer rej. 556829-4390
Hemvärnsgatan 15
SE-171 54 Solna

Jeśli jednak użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej lub Kanadzie, administratorem przetwarzania danych osobowych jest spółka Dometic Corporation i w związku z tym jest ona odpowiedzialna za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Dometic Corporation
Columbia Centre 1
5600 N. River Road, Suite 250
Rosemont, IL 60018
Stany Zjednoczone

3 Nazwa i adres inspektora ochrony danych
 

Grupa Dometic ma zewnętrznego inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem privacy@dometic.com.

Warfinges väg 31
112 51 Sztokholm
Szwecja

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania z praw opisanych w niniejszych zasadach.

 

 

4 Dane osobowe użytkownika, które gromadzimy

W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z nami, możemy gromadzić różne rodzaje danych osobowych na jego temat w kilku celach. Poniżej opisujemy, jakie dane o użytkowniku gromadzimy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej. Informujemy również o okresie przechowywania różnych rodzajów danych osobowych.

Informacje na temat użytkownika, które możemy gromadzić:

Zastosowanie Kategorie danych osobowych Podstawa prawna Okres przechowywania
Zarządzanie klientami

W celu zarządzania relacjami z klientami, zarządzania zamówieniami i przestrzegania zobowiązań gwarancyjnych lub innych zobowiązań umownych, które mamy z naszymi klientami.

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (takie jak adres, adres e-mail, numer telefonu)

Informacje o zamówieniu (np. numer zamówienia, model, numer artykułu, numer seryjny, data zakupu itp.)

Zobowiązanie umowne Ze względu na nasze zobowiązania gwarancyjne będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez 2 lata.
Fakturowanie

Obsługa transakcji płatniczych dotyczących naszych produktów i usług.

Informacje rozliczeniowe (takie jak imię i nazwisko, adres, zakupiony produkt lub usługa)

Historia transakcji

Dometic nie zapisuje żadnych innych informacji o szczegółach płatności, ponieważ informacje te są pseudonimizowane.

Obowiązek prawny (przepisy dotyczące rachunkowości i księgowości) Informacje o płatnościach i transakcjach są przechowywane tak długo, jak wymaga tego lokalne prawo w danym kraju.
Rejestracja konta

W naszym interesie prawnym leży udostępnienie naszym klientom biznesowym strony produktu, na której mogliby zamówić i przeglądać nasz asortyment po zalogowaniu. Komunikujemy się również z naszymi klientami w celu zarządzania projektami, usługami i rozliczeniami.

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu)

Dane logowania (takie jak nazwa użytkownika, hasło itp.)

Historia transakcji

Uzasadniony interes

Uznaliśmy, że nasz interes prawny odnośnie do udostępniania klientom biznesowym strony produktu przewyższa prawa i interes użytkowników.

Dane konta Dometic posiadanego przez użytkownika są zapisywane do momentu, gdy użytkownik będący klientem biznesowym zwróci się o usunięcie konta biznesowego.
Pliki cookie i identyfikatory internetowe lub inne technologie śledzenia

W naszym interesie leży sprawne działanie naszych witryn internetowych i mediów społecznościowych, zapewnianie funkcji związanych z kontem, zrozumienie sposobu interakcji użytkowników z naszymi witrynami oraz interesujących ich usług lub produktów.

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, czyste pliki GIF, piksele, znaczniki internetowe i inne podobne identyfikatory internetowe lub inne technologie śledzenia w celu monitorowania interakcji użytkownika z naszymi stronami internetowymi i mediami społecznościowymi. Może to obejmować łącza, które użytkownik klika, lub identyfikować informacje o urządzeniu lub przeglądarce użytkownika. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie. Zgoda

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, odwiedzając nasze ustawienia plików cookie.
 

W zależności od celu pliku cookie różne rodzaje plików cookie będą przechowywane przez różne odcinki czasu. Więcej informacji na temat okresów przechowywania plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.
Informacje zwrotne/wsparcie

Aby móc udzielić odpowiedzi lub wsparcia w przypadku kontaktu z nami za pomocą naszych formularzy kontaktowych.

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (takie jak adres, adres e-mail, numer telefonu itp.)

Informacje o zamówieniu (np. numer zamówienia, model, numer artykułu, numer seryjny, data zakupu itp.)

Uzasadniony interes

Uznaliśmy, że nasz interes prawny odnośnie do zapewniania użytkownikowi wsparcia przeważa nad prawami i interesem użytkownika. 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez 2 lata w celu zapewniania lepszej obsługi klienta.
Rejestracja produktu

Zapewnianie szybszego i dokładniejszego wsparcia dla użytkownika podczas weryfikacji własności produktu oraz informowanie o aktualizacjach systemu i wycofywaniu produktu.

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (takie jak adres, adres e-mail, numer telefonu itp.)  

Informacje o produkcie Dometic (np. model, numer artykułu, numer seryjny, data zakupu itp.) 

Zgoda

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przechodząc do formularza pomocy.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez maks. 10 lat w celu zapewniania lepszej obsługi klienta.
Newsletter

Ujawniamy informacje o naszych produktach i usługach w celu promowania naszych produktów i usług osobom, które wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji.

Adres e-mail Zgoda

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na marketing bezpośredni w dowolnym momencie, klikając łącze podane w wiadomościach e-mail dotyczących marketingu.

Tak długo, jak użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji i działań marketingowych za pośrednictwem newsletterów.
Ankiety

Dla nas lub dla innej firmy w celu zrozumienia opinii użytkownika. Jeśli ankieta jest dostarczana przez inną firmę, do przetwarzania danych użytkownika zastosowanie ma polityka prywatności podmiotu zewnętrznego.

Nasze ankiety są zazwyczaj możliwe do przeprowadzenia bez ujawniania danych osobowych. Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe to informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać. Zgoda Tak długo, jak my lub inna firma będziemy dysponować zgodą użytkownika, a opinia użytkownika będzie istotna dla naszej działalności.
Media społecznościowe

Gdy użytkownik „polubi” lub „obserwuje” Dometic w serwisach Facebook, Instagram, YouTube lub innych mediach społecznościowych, możemy gromadzić pewne informacje, w tym jego nazwę użytkownika, adres e-mail oraz wszelkie komentarze lub treści zamieszczone przez użytkownika, które są istotne dla Dometic. Ponadto gromadzimy informacje o użytkowniku, jeśli kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub zapisuje się do jednej z naszych promocji. 

Nazwa użytkownika

Adres e-mail

Komentarze lub treści od użytkownika

Uzasadniony interes

Uznaliśmy, że nasz interes prawny odnośnie do rozumienia, w jaki sposób użytkownik korzysta z mediów społecznościowych, przewyższa prawa i zainteresowania użytkownika.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika, tak długo, jak są one dla nas istotne lub do momentu usunięcia przez użytkownika treści zamieszczanych w naszych mediach społecznościowych.

5 Wymiana danych wewnątrz grupy Dometic:

Czasami może być konieczne przesyłanie danych osobowych do innych podmiotów prawnych Dometic w celu dostarczania produktów i usług, zapewnienia stałego poziomu usług w zakresie naszych produktów i usług oraz w celu poprawy jakości naszych produktów, usług i poziomu obsługi klienta. W przypadku gdy użytkownik prześle formularz z prośbą o informacje lub zapisze się na newsletter, przesłane przez użytkownika informacje zostaną umieszczone w kilku ograniczonych skrzynkach e-mailowych obsługiwanych przez zasoby wyznaczone do konkretnych zapytań użytkownika.

Jako firma globalna Dometic posiada wewnętrzne łańcuchy dostaw i zależności między poszczególnymi podmiotami prawnymi. Na podstawie RODO Dometic jest „grupą przedsiębiorstw”, co umożliwia nam przetwarzanie danych osobowych w ten sposób, w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Ponadto w zakresie, w jakim przesyłanie danych do jednego lub więcej z naszych innych podmiotów prawnych jest niezbędne do realizacji umowy lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z użytkownikiem, może to również stanowić podstawę prawną.

Firmy z grupy Dometic zarejestrowane poza Unią Europejską (spółki z grupy spoza UE) podjęły kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe udostępniane przez nie innym firmom z grupy będą przetwarzane zgodnie z normami, które oferują co najmniej taki sam poziom ochrony, jak lokalne przepisy prawne mające zastosowanie do tych firm z grupy spoza UE.

6 Przekazywanie danych osobowych innym firmom

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym firmom. Jeśli użytkownik korzysta z naszych spersonalizowanych usług, świadczymy również nasze usługi wspólnie z partnerami zewnętrznymi. W tym kontekście może być konieczne gromadzenie danych spersonalizowanych i przekazywanie ich zewnętrznym dostawcom usług/innym firmom w celu wdrożenia i przetwarzania naszych usług.  Dane te są jednak przechowywane lub przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania zamówienia. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, zapewniamy, że zawarliśmy umowę o ochronie danych. Nasi dostawcy usług podlegają tym samym rygorystycznym przepisom o ochronie danych i są dodatkowo zintegrowani z naszą koncepcją ochrony danych.

7 Kim są odbiorcy danych osobowych użytkownika?

Wszystkie przypadki przesyłania danych, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, odbywają się wyłącznie w określonym celu związanym z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, a cel ten jest zgodny z wymogami prawnymi dotyczącymi przekazywania danych osobowych.

Do odbiorców danych osobowych użytkownika należą:

 • Osoby wewnętrzne biorące udział w udokumentowanych procesach wewnętrznych, w których dane osobowe użytkownika są potrzebne do realizacji określonego celu
 • Podmioty zewnętrzne, które pomagają nam dostarczać użytkownikowi produkty i usługi, którymi użytkownik jest zainteresowany; podmioty mogą kontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio w naszym imieniu
 • Dostawcy i partnerzy świadczący usługi w naszym imieniu
 • Agencje informacji kredytowej
 • Dostawca usług IT
 • Organy publiczne, jeśli jest to konieczne w celu spełnienia zobowiązania prawnego czy też na mocy decyzji organu lub sądu.

8 Jakie są prawa użytkownika w zakresie ochrony danych?

Gdy przechowujemy dane osobowe dotyczące użytkownika, zapewniamy następujące prawa ochrony danych:

 • Prawo dostępu
  Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane. W przypadku ich przetwarzania użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o bezpłatną kopię tych danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie możemy wymagać niewygórowanej opłaty.

 • Prawo do sprostowania danych
  Użytkownik ma prawo zażądać, aby firma Dometic poprawiła wszelkie informacje, które użytkownik uważa za nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo zażądać od naszej firmy uzupełnienia informacji, które jego zdaniem są niekompletne.

 • Prawo do usunięcia danych
  Użytkownik ma prawo zażądać, pod pewnymi warunkami, usunięcia swoich danych osobowych przez firmę Dometic.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo zażądać, pod pewnymi warunkami, aby firma Dometic ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  Użytkownikowi przysługuje prawo, pod pewnymi warunkami, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez naszą firmę jego danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo zażądać, pod pewnymi warunkami, przekazania przez firmę Dometic zgromadzonych danych osobowych do innej organizacji lub bezpośrednio do niego.

 

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Dometic, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w swojej lokalizacji.

9 Polityka prywatności innych witryn internetowych

Nasze witryny zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nasze zasady zachowania poufności informacji dotyczą wyłącznie naszych witryn internetowych, więc jeśli użytkownik przejdzie do innych witryn internetowych, będzie musiał zapoznać się z ich zasadami zachowania poufności informacji / polityką prywatności. W celu uniknięcia wątpliwości: Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności ani za treści innych witryn internetowych.

10 Jak chronimy dane użytkownika?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym przetwarzaniem. Liczba osób mających dostęp do danych osobowych użytkownika jest ograniczona. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie osoby związane z firmą Dometic, które muszą przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z celami wymienionymi powyżej; osoby te zostały poinstruowane i zobowiązane przez firmę Dometic do przetwarzania danych osobowych użytkownika w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych.

11 Zmiany w naszych zasadach zachowania poufności informacji

Firma Dometic regularnie weryfikuje swoje zasady zachowania poufności informacji i umieszcza wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej.
Niniejsze zasady zachowania poufności informacji zostały zaktualizowane ostatni raz w dniu 08.05.2023 r.