Main Content

Jak zasilać CFX3 energią słoneczną?

Zalecamy użycie panelu słonecznego o mocy 100 W lub większej oraz akumulatora o pojemności co najmniej 40 Ah, takiego jak Dometic PLB40. Do gromadzenia energii z panelu słonecznego, a następnie dostosowania jej do napięcia właściwego dla CFX3, do panelu potrzebny jest akumulator.

Aby określić, jak długo akumulator będzie zasilał CFX3, należy sprawdzić średnie zużycie energii przez CFX3 na godzinę (Ah/h). Jest to ilość energii, jaką lodówka zużyje w ciągu 1 godziny przy danej temperaturze wewnętrznej i temperaturze otoczenia. Aby uzyskać liczbę godzin pracy, podziel pojemność użytkową akumulatora (Ah) przez średnie zużycie energii przez CFX3 (Ah/h).

Aby określić pobór mocy z panelu słonecznego z powrotem do akumulatora, należy zapoznać się ze specyfikacją producenta panelu dotyczącą mocy wyjściowej w amperach, aby obliczyć, ile energii będzie można dostarczyć do akumulatora w danym czasie. Zwykle jest to od 4 do 8 A na godzinę, w zależności od panelu. Do obliczeń przyjmij około 6 godzin słońca dziennie.