Main Content

Czy CFX3 może trzymać ciepło żywności w niskich temperaturach otoczenia?

Nie, modele CFX3 nie mogą aktywnie trzymać ciepła, ale dzięki izolacji po wyłączeniu przez pewien czas będą chronić żywność przed zamarznięciem.