Main Content

Jakie są zalecane temperatury chłodzenia i zamrażania?

Zalecamy temperaturę -15°C do zamrażania i +4°C do chłodzenia, aby zoptymalizować wydajność w stosunku do zużycia energii. Uwaga: nawet niewielkie zwiększenie/zmniejszenie ustawień temperatury wewnętrznej może mieć wpływ na zużycie energii.